Brancherichtlijn optische en geluidssignalen

Gepubliceerd door: VVCR-Prodrive

Bij de totstandkoming van de nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen, die door de branche zelf is opgesteld, is gewerkt in twee fases. In fase 1 (multidisciplinair deel) is het deel dat gemeenschappelijk is met de politie, ambulance en Defensie op elkaar afgestemd. Vervolgens zijn in fase 2 de branche specifieke aanvullingen gedaan. Het multidisciplinaire en het branche specifieke deel vormen samen de nieuwe Brancherichtlijn Optische en Geluidssignalen Brandweer. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

 • Prioritering meldingen
  De prioritering van de meldingen is aangepast, prio 3 is niet langer van toepassing. Prio 3 wordt in de praktijk namelijk nauwelijks toegekend aan meldingen. Men moet zich gedragen bij prio 3 gedragen als normale weggebruiker en er mogen geen optische en geluidssignalen worden gebruikt. Omdat prio 3 niets toevoegt dus ten opzichte van normale verkeersdeelname is het daarom uit de brancherichtlijn gehaald. 
 • Snelheid op de vluchtstrook
  De oude regel was nogal complex. Tevens week deze regel af van de multidisciplinair vastgestelde Richtlijn Incident Management. Daarom is de regel voor de brandweer aangepast en gelijkgetrokken met die van politie en ambulance: men moet een snelheid van maximum van 50 km/uur hanteren, ongeacht de snelheid van het overige verkeer. 
 • Snelheidsoverschrijding ten opzichte van reguliere verkeersdeelname
  In de nieuwe brancherichtlijn is opgenomen dat kleine voertuigen (≤ 5000 kg TMM) 40 km/uur sneller mogen dan de geldende snelheid. Bij grotere voertuigen (> 5000 kg TMM) is dit 20 km/uur. Voor de chauffeurs van kleine voertuigen bij de brandweer geldt dat dit van 20 km/uur naar 40 km/uur is gegaan. Dit is gelijk aan hoe het bij politie, ambulance en Defensie al geregeld is. 
 • Opleiding, herhalingsinstructie en aanwijzing
  In de nieuwe brancherichtlijn is expliciet opgenomen dat chauffeurs voorbereid dienen te zijn op het rijden met het specifieke voertuig. Voorheen was het zo dat men pas mag optreden in een voorrangsvoertuig met minimaal 3 jaar ervaring in een personenvoertuig, dit is geschrapt uit de richtlijn. Het is ook niet meer verplicht om drie jaar uitrukervaring te hebben als brandwacht/manschap. Volgens de nieuwe brancherichtlijn gebeurt de aanwijzing van chauffeurs per expliciet per voertuigtype. Hierbij is er onderscheid tussen personenvoertuigen, tankautospuiten, redvoertuigen en overige specifieke voertuigen. Voorheen was hierover onduidelijkheid. Voor het gebruik van aanhangers is geen aparte aanwijzing noodzakelijk.

De nieuwe brancherichtlijn besteedt expliciet aandacht aan de vakbekwaamheid van de brandweerchauffeur. Alle chauffeurs moeten voldoen aan de landelijke standaard voor blijvende vakbekwaamheid, zoals deze vastgelegd staat in de “Branchestandaard blijvende vakbekwaamheid, functie chauffeur werkzaam bij de brandweer”. Daarbuiten ook aan de regionale afspraken op het gebied van vakbekwaamheid voor de voertuigen waarin wordt gereden.  

Heeft u vragen over de brancherichtlijn voor de brandweer?
Wij geven graag vrijblijvend advies over hoe we uw opleidingstraject kunnen ondersteunen. VVCR heeft een ruim aanbod aan theorie en praktijk nascholingscursussen voor brandweerchauffeurs.

Neem contact op via info@vvcr.nl of 0548 514 137

Bekijk ook: 

Toelichting Brancherichtlijn optische en geluidssignalen

Brancherichtlijn optische en geluidssignalen brandweer (2017)

Bron: IFV

Meer tips en inzichten

Ontvang advies voor veiliger en duurzamer rijden

Wil je weten hoe we bij jouw bedrijf, organisatie of wagenpark kunnen zorgen voor meer verkeersveiligheid en lagere verzekerings-, brandstof-, reparatie- en onderhoudskosten? Laat dan hieronder je gegevens achter en bepaal zelf wanneer een geschikt moment is voor een telefonisch adviesgesprek met een van onze consultants.

Blijf op de hoogte

Mis niks: blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent duurzaamheid, verkeersveiligheid, mobiliteit en wagenparkbeheer!

CTA RaaS

Meer veiligheid, minder kosten?

Lees het in de Roadsafety as a Service leaflet!

VVCR Prodrive logo

Nieuwe naam!

VVCR heet vanaf nu VVCR-Prodrive.

Neem snel een kijkje op onze nieuwe website!