De verplichte Code 95 optimaal benutten

Gepubliceerd door: VVCR-Prodrive


De cursussen voor de richtlijn vakbekwaamheid worden vaak alleen gezien als verplichting en niet als een toegevoegde waarde voor de organisatie. Geen draagvlak voor de gekozen onderwerpen leidt bijvoorbeeld vaak tot een opleidingsprogramma welke niet zijn maximale potentie benut. Het moet aansluiten bij de kernwaarden van een organisatie, de werkzaamheden en de chauffeurs.

In dit blog artikel lees je welke elementen aandacht verdienen bij het implementeren van een Code 95 opleidingsprogramma die aansluit bij de organisatie.

Speerpunten van een organisatie

De ene organisatie richt zich erg op duurzaamheid en is bijvoorbeeld hard bezig om te stijgen op de CO2 prestatie ladder. Bij de andere is het de eerste prioriteit dat er 0 ongelukken gebeuren en hebben een “Zero Injury” policy. Maar het kan ook simpelweg zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd moet worden.

Kernwaarden moeten gedragen worden door de organisatie. De lange en middellange termijn doelstellingen die hieruit voortkomen, moeten mee worden genomen in de ontwikkeling van het opleidingsprogramma. Samen werken aan het behalen van deze doelstellingen kan bijdrage een een stabiele toekomst voor zowel het bedrijf, de werknemers als de maatschappij.

Onderwerpen en/of thema’s die een organisatie hoog in het vaandel heeft staan, horen terug te komen in het opleidingsprogramma zodat ze bijdragen aan de lange termijn visie en doelstellingen.

speerpunten van een organisatie

Dagelijkse werkzaamheden

Wat zijn de dagelijkse werkzaamheden van uw chauffeurs? Een nauwkeurig beeld van de werkzaamheden van uw chauffeurs is noodzakelijk wanneer men de cursussen wil laten aansluiten bij de organisatie. Vaak is de taak van een chauffeur het rijden van A naar B met een lading. Belangrijk is echter om te weten onder welke omstandigheden:

  • In welk voertuig rijden ze?
  • Met welke lading(en) wordt er gewerkt?
  • Welke hulpmiddelen worden er gebruikt?
  • Op welk tijdstip wordt er gereden?
  • Rijden ze internationaal of alleen in Nederland?
  • En misschien wel een van de belangrijkste: wie zijn de klanten waar de chauffeur op locatie komt en mee spreekt?

De inventarisatie van deze gegevens kan al snel leiden tot een aantal hoofd opleidingsthema’s. Binnen een thema kan er vervolgens gericht aandacht worden besteed aan een specifieke situatie of probleem.

Zo heeft VVCR bijvoorbeeld bij één van haar klanten die veel met rolcontainers werkt, in de training specifiek aandacht gegeven aan dit onderwerp. Dit heeft niet alleen geresulteerd in minder blessures en verzuim maar ook vooral in een hogere tevredenheid bij de chauffeurs.

Dagelijkse werkzaamheden

De chauffeurs erbij betrekken

De chauffeur centraal – zij zijn uiteindelijk degenen die de cursussen volgen, daarom is het belangrijk hen vanaf het begin te betrekken bij de ontwikkeling van een training. Wanneer het niet goed wordt ontvangen bij hen gaat dit ten koste van de effectiviteit en resultaten.

Chauffeurs kun je op verschillende manieren betrekken bij de ontwikkeling van een nieuw opleidingsprogramma. Zo kan er bijvoorbeeld een enquête verstuurd worden maar kan er ook een zogenaamde “focus groep” worden gecreëerd waarmee van tijd tot tijd geëvalueerd wordt om te kijken of het aansluit bij de behoeften. Wat willen de chauffeurs zelf en hoe kunt u als organisatie de juiste balans vinden tussen de behoeften van de organisatie en de chauffeur.

Het is van belang om ook te kijken naar welke cursussen er in het verleden zijn gevolgd en hoe tevreden de chauffeurs hierover zijn. Daarnaast is een blik op de behaalde resultaten gewenst.

De inspraak van chauffeurs leidt tot een opleidingsprogramma die de kans op daadwerkelijk verbetering en verandering vergroten. De chauffeurs zijn dan tevreden en zullen niet het gevoel hebben te moeten, maar ervaren de richtlijn vakbekwaamheid als zinvol.

Efficient & kostenbesparend

Bedrijven zijn altijd op zoek naar een efficiëntere bedrijfsvoering en willen graag kosten besparen, een goed doordachte opleidingsaanpak draagt hier aan bij. Chauffeurs zijn namelijk de basis en daarom is het van belang dat hier voldoende aandacht aan gegeven wordt.

Afhankelijk van de organisatie en doelstellingen kunnen er keuzes gemaakt worden voor bepaalde cursussen. Zo kan een cursus fysieke belasting resulteren in minder blessures (en ziekteverzuim), een cursus rijoptimalisatie bijdragen aan het helpen voorkomen van ongelukken en de praktijkcursus “het nieuwe rijden” zorgen voor significante brandstofbesparingen. Nieuwe technologieën zoals een G-Cam helpen daarbij om het gedrag van de chauffeur in beeld te brengen en het daarnaast leuker te maken voor hen zelf.

De richtlijn vakbekwaamheid (European Directive 2003/59/EC) is sinds 2009 in heel Europa verplicht. Het wordt door bedrijven vaak gezien als een verplichting en niet als een middel voor verbetering en het creëren van onderscheidend vermogen. Volgens onderzoek van Starts en de Europese Commissie in 2012 heeft de introductie van de Code 95 geen effect gehad op het kwalificatie niveau van chauffeurs en het imago van het beroep (Starts, 2012).

Het feit dat er kosten worden gemaakt om aan de Code 95 verplichting te voldoen is al voldoende reden om de richtlijn vakbekwaamheid zo effectief mogelijk in te zetten.

Maatwerk – Vaak toch de oplossing

Wanneer bovenstaande elementen allemaal in beschouwing worden genomen is de conclusie vaak dat het opleidingsprogramma en de cursussen op maat gemaakt moeten worden, rekening houdende met de doelstellingen van de organisatie, de dagelijkse werkzaamheden en behoeften & wensen van de chauffeurs zelf. Eerst is er een helder beeld nodig alvorens er begonnen kan worden met het inrichten hiervan.

Bij VVCR zijn we specialist in maatwerk, samen met u inventariseren en bepalen we welke richting er gegeven wordt aan de opleidingen. Vervolgens ontwikkelen we deze en bepalen we samen wat het definitieve eindproduct wordt. Dit zorgt er voor dat de opleidingen exact passen bij chauffeur en organisatie, waardoor er op lange termijn betere resultaten behaalt kunnen worden.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of eens kijken wat VVCR voor u kan betekenen? Neem dan contact op via info@vvcr.nl of vul ons contactformulier in. 

Meer tips en inzichten

Ontvang advies voor veiliger en duurzamer rijden

Wil je weten hoe we bij jouw bedrijf, organisatie of wagenpark kunnen zorgen voor meer verkeersveiligheid en lagere verzekerings-, brandstof-, reparatie- en onderhoudskosten? Laat dan hieronder je gegevens achter en bepaal zelf wanneer een geschikt moment is voor een telefonisch adviesgesprek met een van onze consultants.

Blijf op de hoogte

Mis niks: blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent duurzaamheid, verkeersveiligheid, mobiliteit en wagenparkbeheer!

CTA RaaS

Meer veiligheid, minder kosten?

Lees het in de Roadsafety as a Service leaflet!

VVCR Prodrive logo

Nieuwe naam!

VVCR heet vanaf nu VVCR-Prodrive.

Neem snel een kijkje op onze nieuwe website!