Verkeersveiligheid omhoog, Kosten omlaag

Stijgende verzekeringspremies, toenemende kosten voor brandstof of stroom, onderhoud en reparatie, ongevallen en imagoschade… Met Roadsafety as a Service (RaaS) lost VVCR-Prodrive deze problemen op.

Roadsafety as a service

Geen eenmalige actie, maar een continu proces

De basis RaaS

Roadsafety as a Service begint met een gebruikerstraining, nulmeting en een passend plan van aanpak. Bij een nieuw bedrijfsvoertuig starten we met het continu proces.

Het continu proces RaaS

Deze ‘infinity loop’ bestaat uit:
1. Digitale videotrainingen;
2. Risicoprofielen inzichtelijk maken;
3. Procesverbetering;
4. Advies van een bespaarcoach.

Het resultaat

Met Roadsafety as a Service zorgen we voor minder wagenparkkosten, meer duurzaamheid en meer verkeersveiligheid.

Het doel:

0 werkgerelateerde verkeersongevallen

We combineren mens en technologie om het aantal werkgerelateerde verkeersongevallen terug te dringen naar nul.

0 werkgerelateerde verkeersongevallen
Roadsafety as a Service

De basis

We kijken welke berijders het meeste risico lopen en de hoogste kosten veroorzaken. Om dit in kaart te brengen, analyseren onze specialisten de voertuigtelematica van jouw wagenpark. Of, als de auto’s niet over telematicasystemen beschikken, de relevante wagenparkgegevens, zoals bandenslijtage,  brandstofverbruik, uitstoot, uitgevoerde reparaties en andere zaken. Zo wordt niet alleen helder welke berijders aanvullend gecoacht kunnen worden, maar ook welke trainingen de berijders nodig hebben. Samen bepalen we de bespaardoelen die we de komende 4 jaar willen realiseren.

Roadsafety as a Service de basis
Roadsafety as a Service

Het continu proces

Krijgt een berijder een nieuw bedrijfsvoertuig? Dan volgt binnen 2 weken na aflevering een 2 uur durende 1-op-1 fysieke gebruikerstraining in de nieuwe auto. De berijder leert hierbij alles over slim gebruik maken van ADAS rijhulpsystemen, optimaal gebruik maken van EV of hybride aandrijving en handig gebruik maken van connectiviteitsopties. Ook coachen we op het gebied van gevaarherkenning en risicobewustwording.

digital videotraining

1. Digitale videotrainingen

Voor elke bestuurder zijn er periodieke digitale microlearning-trainingen; korte en pakkende videotrainingen over een bepaald onderwerp. We maken hierbij gebruik van conversational learning. Zo blijft verkeersveiligheid top of mind en geen eenmalige actie, maar een continu proces.

2. Inzichtelijk maken van risicoprofielen

Aan de hand van data bepalen we jaarlijks de 25%-doelgroep waarvan de rijstijl tot hogere kosten leidt dan de overige 75% van de berijders. De 25%-bestuurders groep volgt een 2 uur durende 1-op-1 veiligheidstraining die gericht is op veilige en verantwoorde verkeersdeelname.

Inzichtelijk maken van risicoprofielen
Procesverbetering

3. Procesverbetering

Elk bedrijf en elk wagenpark is anders. Daarom kijken we waar we Roadsafety as a Service kunnen aanpassen zodat het effect nog groter is. Hoe zetten we onze Roadsafety-marketing nog effectiever in? En hoe betrekken we nog meer berijders bij het Roadsafety-programma?

4. Advies van de bespaarcoach

Onze consultant bekijkt samen met jou als klant waar we nu staan, wat we gerealiseerd hebben en waar we moeten bijsturen om onze doelen te halen. Ook adviseren we over zaken als: ADAS systemen in je wagenpark, de minimale veiligheidseisen die aan nieuwe voertuigen worden gesteld en de risico-opslag van je verzekeringspremie.

Advies van de bespaarcoach
Roadsafety as a Service

Het resultaat

Verkeersveiligheid is het resultaat van een doel, een plan, beleid en slim gebruik van data. Geen eenmalige actie, maar een continu proces. Onze Roadsafety as a Service (RaaS) oplossing zorgt altijd voor beter rijgedrag, wat resulteert in lagere kosten en verhoging van de verkeersveiligheid. Zo maken we van verkeersveiligheid een businesscase en geen cost center.

Wat is het acceptabele aantal verkeersongevallen binnen jouw bedrijf? Of jouw gezin? Exact. Wij streven naar 0 werkgerelateerde verkeersongevallen.

Het resultaat Roadsafety as a service

Marketing

Uit ervaring weten we dat marketing bijdraagt aan de bewustwording en dus de verkeersveiligheid van je medewerkers. Daarom is dit een mogelijk onderdeel van RaaS. Denk hierbij aan marketingmiddelen als banners, data-dashboards, flyers, spandoeken en dergelijke voor het overbrengen van de boodschap van jouw bedrijf. Ook hier is maatwerk mogelijk.

100 km/u is 28 m/s

VVCR-Prodrive is er voor jouw organisatie

Omdat maatwerk werkt, zorgen we dat onze Roadsafety as a Service-oplossing precies voldoet aan jouw doelstelling(en), eisen en wensen. Zo bereiken we altijd de gewenste resultaten. Ook bieden we opleidingsprogramma’s op maat aan. Onze oplossingen lenen zich perfect voor:

Aebi Schmidt Prodrive quote

“VVCR-Prodrive heeft een hart voor verkeersveiligheid, is inhoudelijk sterk en focust met de trainingen en diensten die ze leveren op kwaliteit.”

Aebi Schmidt

Tevreden klanten van VVCR - Prodrive

Download de roadsafety as a service leaflet

Verkeersveiligheid is geen eenmalige actie, maar een continu proces. Lees alles over onze Roadsafety as a Service aanpak in deze leaflet. Hiermee zorgen we voor meer verkeersveiligheid, meer duurzaamheid en minder wagenparkkosten.