Download hier de whitepaper over schadepreventie

Whitepaper Schadepreventie

Download en lees alles over:

Tevreden klanten van VVCR - Prodrive

Schadepreventie

de snelste én veiligste weg naar meer verkeersveiligheid en minder kosten.

Wij gebruiken schadepreventie als middel om de meest voorkomende problemen die spelen bij bedrijven en organisaties met een middelgroot tot groot wagenpark, aan te pakken. Denk aan de toename van het aantal werkgerelateerde verkeersongevallen en schades, stijgende verzekeringspremies, (te) hoge wagenparkkosten en imagoschade. In deze whitepaper lees je onder andere hoe we deze problemen oplossen en wat er door te investeren in schadepreventie bereikt kan worden op het gebied van onder meer verkeersveiligheid, imago en wagenparkkosten.

Schadepreventie

In deze whitepaper lees je over:

Verkeersveiligheid

Minder verkeersongevallen

Waardevolle Inzichten

Minder voertuigschades

Kosten verlagend

Minder wagenparkkosten

Continu oplossing

Meer verkeersveiligheid

Nascholing Code 95

Een beter merk-/ bedrijfsimago

Thumbsup

Lagere verzekeringspremies

Mark Maaskant - Schadepreventie

“Schadepreventie is relevant, omdat het de verkeersveiligheid verhoogt en je er veel kosten mee bespaart”

Mark Maaskant, verkeersveiligheidspecialist
bij VVCR-Prodrive